INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1,2 i 3 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest firma RTM Trans 33-221 Mędrzechów 801 (dalej „administrator”) – dane kontaktowe administratora Państwa danych osobowych: e-mail biuro@rtm-trans.pl
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sprzedaży biletów imiennych miesięcznych i okresowych a także biletów miesięcznych ulgowych sprzedawanych na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego tj. Dz. U. z 2012r poz 1138 z późniejszymi zmianami – a także na podstawie umowy z Województwem Małopolskim.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie firma RTM Trans 33-221 Mędrzechów 801.
  W celu umożliwienia zakupu biletu w każdym z autobusów realizujących przewozy pasażerskie w publicznym transporcie drogowym w ramach rozkładu jazdy firmy RTM Trans 33-221 Mędrzechów 801.
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego który sprawuje nadzór nad dopłatami do stosowanych przez wymienione firmy ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich zgodnie z art. 8a ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w celach kontroli prawidłowości stosowania tych ulg.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ważności biletu miesięcznego lub okresowego a w przypadku danych dotyczących biletów ulgowych przez okres wynikający z umowy o dopłaty do biletów ulgowych realizowane przez Województwo Małopolskie oraz do czasu wycofania zgody.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych administrator prosi o wycofanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan naruszenie przepisów Rozporządzenia 2016/679.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu sprzedaży biletów okresowych i miesięcznych imiennych w tym biletów ulgowych.

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, które otrzymujemy od użytkowników Witryny.

Używamy twoich danych osobowych tylko do dostarczania i ulepszania strony. Korzystając z naszej Witryny, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszymi zasadami.

Gromadzenie i wykorzystanie informacji

Podczas korzystania z naszej Witryny możemy poprosić Cię o przekazanie nam pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub identyfikacji. Dane osobowe mogą obejmować między innymi: imię i nazwisko, informacje osobiste, Dane dziennika. Podobnie jak wielu operatorów witryn, zbieramy informacje, które przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Witrynę.

Dane dziennika

Te dane mogą zawierać informacje, takie jak protokół internetowy i adres IP komputera, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej witryny, które odwiedzasz, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach i inne statystyki. Ponadto możemy korzystać z usług stron trzecich, takich jak Google Analytics, które zbierają, monitorują i analizują to. Sekcja Dane dziennika jest przeznaczona dla firm korzystających z usług analitycznych lub śledzenia w witrynach internetowych lub aplikacjach, takich jak Google Analytics.

Komunikacja

Możemy wykorzystywać Twoje Dane osobowe do kontaktowania się z Tobą za pomocą biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych i innych informacji.

Cookies (ciasteczka)

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki z witryny internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera. Podobnie jak wiele stron internetowych, używamy plików „cookie” do gromadzenia informacji. Możesz poinstruować przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej witryny.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa ze względu na charakter procesu.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 1 września 2019r. i pozostanie w mocy, z wyjątkiem wszelkich zmian jej postanowień w przyszłości, które będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany naszej Polityki prywatności w dowolnym momencie i powinieneś okresowo sprawdzać tę Politykę prywatności. Dalsze korzystanie z Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w Polityce prywatności na tej stronie będzie stanowiło potwierdzenie tych zmian oraz zgodę na przestrzeganie zmodyfikowanej Polityki prywatności.

Jeśli dokonamy jakichkolwiek istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności, powiadomimy Cię za pośrednictwem adresu e-mail, który nam podałeś, lub poprzez umieszczenie widocznego powiadomienia na naszej stronie.

 

Polityka przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest firma RTM Trans z siedzibą przy 33-221 Mędrzechów 801. Posiadacie Państwo prawo do: do dostępu do danych osobowych (adres e-mail, telefon oraz innych podanych przez Państwa danych) oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Kontakt w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych – 14 643 75 80.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami!