Szczucin - Tarnów

Szczucin -Tarnów

Dąbrowa T.  B.JOSELEWICZA –

Tarnów

Tarnów PLANTY – Szczucin

Dąbrowa T.

B.JOSELEWICZA -  Szczucin

Dni robocze:
5:15     5:40    5:55     6:05S
6:15    6:25S    6:35    6:45S
6:55     7:05S   7:15   7:25DS
7:35     7:55      8:15   8:35
 8:55    9:15      9:35   9:55 
10:15     10:35    10:55    11:15 
11:35   11:55   12:15   12:35
12:55     13:15  13:35   13:45S 
13:55  14:15   14:25S  14:35 
14:55  15:15   15:35 15:55   
16:15  16:35  17:05  17:35S 
18:15  19:05
Dni robocze:
5:35       6:05      6:20      6:30S 
6:40       6:50S    7:00      7:10S
 7:20      7:30S    7:40      8:00 
8:20       8:40      9:00       9:20    
9:40     10:00     10:20     10:40   
11:00    11:20     11:40     12:00
12:20    12:40     13:00     13:20
13:40     14:00     14:10S   14:20
14:40    14:50S    15:00    15:20  
15:40    16:00      16:20     16:40  
17:00    17:30     18:00S    18:40 
19:30
Dni robocze:
6:00S       6:20       6:40      7:00
7:20         7:40S     8:00      8:20
 8:40         9:00       9:20         9:40
 10:00     10:20     10:40    11:00
11:20     11:40      12:00    12:20   
12:40     12:50S     13:00    13:20
13:30S    13:40     14:00    14:10S
 14:20     14:40      14:50S  15:00
15:20     15:30S    15:40    16:00 
16:20      16:40     17:00    17:20
17:40      18:00      18:20   19:30 
20:20
Dni robocze:
6:00     6:40     7:00     7:20
7:40     8:00     8:20S    8:40
 9:00    9:20     9:40     10:00
 10:20  10:40  11:00     11:20
11:40   12:00   12:20   12:40
13:00   13:20   13:30S  13:40 
14:00  14:10S  14:20   14:40 
14:50S  15:00   15:20   15:30S
15:40     16:00  16:10S   16:20
16:40     17:00    17:20  17:40
18:00     18:20   18:40  19:00
20:10    21:00 

Soboty:

5:55   6:25   6:45   7:20  

8:05   9:05   9:50D   10:05

 10:50D  11:05  11:35D

12:05   12:50   13:15D  

14:05   15:05   16:05   17:05  

Soboty:

6:20  6:50  7:10   7:45

8:30  9:30    10:30   11:30  

12:30    13:15   14:30   15:30 

16:30   17:30 

Soboty:

7:00  7:45   8:15   8:45  

9:30  10:30   11:30   12:30  

13:30   14:30  15:30  16:30  

17:30  18:30

Soboty:

6:40  7:40  8:25   8:55  9:25 

10:10   10:30   11:10   11:40  

12:10  12:25   13:10   13:40 

14:10  15:10   16:10   17:10

18:10   19:10

Niedziele:

5:55  6:20  6:50   7:15

8:05  9:05   10:05  11:05

12:05  12:50  14:05  15:05

16:05  17:05  19:10 

Niedziele:

6:20   6:45   7:15  7:40   

8:30    9:30   10:30   11:30  

12:30  13:15  14:30  15:30  

16:30  17:30   19:35

Niedziele:

7:00   7:45   8:15   8:45 

9:30   10:30    11:30  12:30  

13:30   14:30   15:30  16:40  

17:30   18:30  20:20

Niedziele:

7:40   8:25   8:55   9:25  

10:10  11:10   12:10  13:10 

14:10  15:10    16:10   17:20

18:10   19:10   21:00

Legenda:

D – Kurs ze Szczucina do Dąbrowy Tarnowskiej (ul. B. Joselewicza)

- Kursuje w dni nauki szkolnej

W Wielki Piątek, W Wielką Sobotę oraz w piątek po Bożym Ciele kursujemy tak jak w sobotę

AUTOBUSY NIE KURSUJĄ: 1.I –Nowy Rok, Święta Wielkanocne, 25-26 XII Święta Boże Narodzeniowe

 Rozk. SzT s.2

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dokładny opis w przygotowaniu...