Szczucin - Tarnów

 

Szczucin -Tarnów

Dąbrowa T.  B.JOSELEWICZA –

Tarnów

Tarnów PLANTY – Szczucin

Dąbrowa T.

B.JOSELEWICZA -  Szczucin

Dni robocze:
5:15     5:40    5:55     6:05S  
6:15    6:25S    6:35    6:45S
6:55     7:05S   7:15   7:25DS
  7:35     7:55      8:15   8:35
 8:55    9:15      9:35   9:55 
10:15     10:35    10:55    11:15 
11:35   11:55   12:15   12:35
12:55     13:15  13:35   13:45S 
13:55  14:15   14:25S  14:35 
14:55  15:15   15:35 15:55    
16:15  16:35  17:05  17:35S 
18:15  19:05
Dni robocze:
5:35       6:05      6:20      6:30S 
6:40       6:50S    7:00      7:10S
 7:20      7:30S    7:40      8:00 
8:20       8:40      9:00       9:20    
9:40     10:00     10:20     10:40   
11:00    11:20     11:40     12:00
12:20    12:40     13:00     13:20
13:40     14:00     14:10S  14:20
14:40    14:50S    15:00    15:20  
15:40    16:00      16:20     16:40  
17:00    17:30     18:00S    18:40 
19:30
Dni robocze:
6:00S      6:20       6:40      7:00
7:20         7:40S     8:00      8:20
 8:40         9:00       9:20         9:40
 10:00     10:20       10:40    11:00 
11:20     11:40      12:00    12:20   
12:40     12:50S    13:00    13:20
13:30S    13:40     14:00    14:10S
 14:20     14:40      14:50S  15:00
15:20     15:30S    15:40    16:00 
16:20      16:40     17:00    17:20
17:40      18:00      18:20   19:30
20:20
Dni robocze:
6:00     6:40     7:00     7:20
7:40     8:00     8:20S    8:40
 9:00    9:20     9:40     10:00
 10:20  10:40  11:00     11:20
11:40   12:00   12:20   12:40
13:00   13:20   13:30S  13:40 
14:00  14:10S  14:20   14:40 
14:50S  15:00   15:20   15:30S
15:40     16:00  16:10S   16:20
16:40     17:00    17:20  17:40
18:00     18:20   18:40  19:00
20:10    21:00 

Soboty:

5:55    6:25    6:45    7:20 

8:05   9:05   9:50D   10:05

11:05  12:05   12:50   14:05

15:05   16:05   17:05

Soboty:

6:20    6:50    7:10    7:45

8:30   9:30    10:30   11:30 

12:30    13:15   14:30   15:30

16:30   17:30

Soboty:

7:00  7:45   8:15   8:45 

9:30  10:30   11:30   12:30 

13:30   14:30  15:30  16:30

17:30  18:30

Soboty:

6:40   7:40    8:25    8:55

9:25  10:10    10:30   11:10

12:10     13:10   14:10  15:10

16:10   17:10  18:10   19:10

Niedziele:

5:55    6:20W   6:50   7:15W

8:05   9:05W    10:05 11:05

12:05    12:50W    14:05  15:05W

16:05    17:05    19:10

Niedziele:

6:20     6:45W     7:15    7:40W 

8:30      9:30W     10:30   11:30W

12:30    13:15W    14:30    15:30W

16:30    17:30     19:35

Niedziele:

7:00   7:45W   8:15   8:45W

9:30   10:30W    11:30  12:30W 

13:30   14:30W   15:30  16:40W

17:30   18:30  20:20

Niedziele:

7:40   8:25W   8:55   9:25W

10:10  11:10W   12:10 13:10W

14:10  15:10W    16:10 17:20W

18:10   19:10   21:00

 

Legenda:

D – Kurs ze Szczucina do Dąbrowy Tarnowskiej (ul. B. Joselewicza)

- Kursuje w dni nauki szkolnej

W - Nie kursuje w niedziele w okresie od 01.VII. do 31.VIII.

 

W Wielki Piątek, W Wielką Sobotę oraz w piątek po Bożym Ciele kursujemy tak jak w sobotę

W dniu 02 maja kursujemy tak jak w NIEDZIELE, dodatkowo zostanie wykonany kurs 5:15 ze Szczucina i 6:20  Z Tarnowa

 

AUTOBUSY NIE KURSUJĄ: 1.I –Nowy Rok, Święta Wielkanocne, 25-26 XII Święta Boże Narodzeniowe

 rozkad 2018

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dokładny opis w przygotowaniu...